Monday, 23 May 2016

आपल्या‬ सगळ्यांच्या ‪आयुष्यात‬ ‎एक‬ असा ‎मित्र‬ नक्कीच असतो... जो अंगावर फक्त ‪हाडे‬ असताना १०० जनांना ‪मारायची‬ भाषा करतो...


No comments:

Post a Comment